Naše služby

a-zpracovani-ucetnictvi
a-zpracovani-mezd
a-zpracovani-dane
a-ekonomicke-a-podnikatelske-poradenstvi

Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví. Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a agendy související. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem.

Obsahem obou typů zpracovávané agendy jsou tyto služby:

 • Kontrola a případné doplnění všech náležitostí dokladů
 • Účetní poradenství
 • Zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
 • Vedení deníku daňové evidence nebo vedení hlavní knihy a účetního deníku (podvojné účetnictví)
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení knihy bankovních dokladů
 • Saldokontní sledování závazků a pohledávek
 • Evidence majetku
 • Skladová evidence
 • Vnitropodnikové sledování
 • Vyhotovení výstupních sestav dle požadavků klienta
 • Vyhotovení zákonem stanovených výstupů
 • Vedení evidence pro účely DPH (záznamní povinnost)
 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících hlášení
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů a ke všem ostatním daním, ke kterým je klient registrován

Dále poskytujeme tyto související služby:

 • hlavní účetní pro zpracování přiznání k DPH, ročních účetních závěrek a dalších odborných účetních služeb
 • vedení podrozvahové evidence
 • zpracování a vedení účetních i mzdových vnitropodnikových směrnic
 • vyplnění výkazů pro Český statistický úřad
 • zpracování výkazu pro INTRASTAT
 • realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • zajištění služeb auditora
 • zajištění korespondenční adresy v sídle naší společnosti – vhodné např. pro zahraniční subjekty, kteří jsou plátci DPH v ČR.