Naše služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví. Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a agendy související. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem.

Obsahem obou typů zpracovávané agendy jsou tyto služby:

 • Kontrola a případné doplnění všech náležitostí dokladů
 • Účetní poradenství
 • Zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
 • Vedení deníku daňové evidence nebo vedení hlavní knihy a účetního deníku (podvojné účetnictví)
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení knihy bankovních dokladů
 • Saldokontní sledování závazků a pohledávek
 • Evidence majetku
 • Skladová evidence
 • Vnitropodnikové sledování
 • Vyhotovení výstupních sestav dle požadavků klienta
 • Vyhotovení zákonem stanovených výstupů
 • Vedení evidence pro účely DPH (záznamní povinnost)
 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících hlášení
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů a ke všem ostatním daním, ke kterým je klient registrován

Dále poskytujeme tyto související služby:

 • hlavní účetní pro zpracování přiznání k DPH, ročních účetních závěrek a dalších odborných účetních služeb
 • vedení podrozvahové evidence
 • zpracování a vedení účetních i mzdových vnitropodnikových směrnic
 • vyplnění výkazů pro Český statistický úřad
 • zpracování výkazu pro INTRASTAT
 • realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • zajištění služeb auditora
 • zajištění korespondenční adresy v sídle naší společnosti – vhodné např. pro zahraniční subjekty, kteří jsou plátci DPH v ČR.

V rámci zpracování mezd se specializujeme nejen na mzdové účetnictví,  ale také na celou oblast personalistiky. Naši klienti mají k dispozici specialisty na věci mzdové, daňové, legislativní vycházející ze znalosti zákoníku práce a dlouholetých praktických zkušeností.

Obsahem zpracování mezd jsou tyto služby:

 • kompletní zpracování mezd malých a středních firem
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech

Pro své klienty zajišťujeme komplexní daňový servis, tzn. zpracování veškerých daňových přiznání, zpracování veškerých účetních dokladů, vedení evidence pohledávek a vyhotovení uzávěrek dle požadavků zákazníka.

Připravíme Vám přiznání k:

 • dani z příjmu právnických osob
 • dani z příjmu fyzických osob – typ A
 • dani z příjmu fyzických osob – typ B
 • dani z přidané hodnoty – vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH
 • silniční dani
 • dani z nemovitosti
 • dani z převodu nemovitosti
 • a jiné

Podnikatelské poradenství je široký obor, který může nabývat různých forem: od hodinového pohovoru s poradcem přes hloubkovou analýzu procesů firmy a návrh změn.

Naše společnost  poskytuje podnikatelské poradenství například v následujících oblastech:

 • problémy související se vstupem do EU a přechod na Mezinárodní účetní standardy
 • přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • optimalizace daňového základu
 • výměna účetního programu
 • výběr optimální formy podnikání v závislosti na jeho druhu
 • změna formy podnikání
 • efektivní řešení ekonomického oddělení Vaší firmy

Externí účetnictví:
Externí účetnictví je klasickou formou vedení účetnictví. Všechny účetní informace jsou zpracovávány v dohodnutých intervalech a včas předávány klientovi dle podepsané smlouvy. Nabízíme možnost skladování dokladů v místě naší kanceláře, kde k nim má klient v případě nutnosti přístup.

Sdílené účetnictví:
Sdílené účetnictví je kombinace vlastní interní účtárny a externího zpracování účetnictví. Z interní účtárny jsou přebírány pomocí moderní technologie potřebné dokumenty a informace. Následně jsou externě zpracovávány a zpět poskytnuty klientovy.

Online účetnictví:
Online účetnictví je služba vhodná zejména pro začínající firmy nebo nově založené pobočky zahraničních společností. Tvoří přechodný stupeň mezi externím účetnictvím a účetní supervizí. Doklady nám dodáte zabezpečenou elektronickou formou a máte stálý přístup k informacím důležitým pro řízení firmy.